Bab 8 CTUBAB 8
ASAS-ASAS HUBUNGAN ETNIK DALAM ISLAM
HASIL PEMBELAJARAN
Selepas mempelajari bab ini pelajar dapat:

7.1 PENBGENALAN

7.2 ASAS-ASAS HUBUNGAN ETNIK DALAM ISLAM
 1. Berkenal-kenalan (ta’ruf)
  • Allah cipta manusia dalam pelbagai bangsa, warna kulit dan sebagainya
  • Perbezaan sifat tersebut janganlah dijadikan halangan untuk hidup bermasyarakat dan kenal mengenali antara satu samalain, tetapi ia seharusnya dijadikan tarikan untuk berhubung antara satu samalain
إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ
 [49:3] Sesungguhnya orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. (Hujurat : 3)

  • Kenal mengenali di sini bukan hanya bermaksud mengenali nama sahaja tetapi lebih daripada itu iaitu mengenali latar belakang keluarga, keturunan, budaya, adat, tradisi seseorang individu dan sesebuah bangsa.
  • Dengan wujudnya budaya kenal mengenali ini maka secara tidak langsung akan mengelakkan perkelahian antara individu, etnik dan juga bangsa.
 1. Faham memahami (Tafahum)
§  Apabila satu-satu etnik mengenali budaya, adat, tradisi etnik lain, maka akan lahir sifat untuk memahami budaya etnik tersebut secara lebih dekat. Umpamanya kenapa orang Islam Islam melaungkan azan setiap kali sebelum solat, kenapa orang Hindu bawa kavadi dan sebagainya.
§  Apabila seseorang memahami budaya etnik lain, maka mereka tidak akan menentangnya kerana sedar ia adalah tuntutan agama, masyarakat dan sebagainya.
§  Dengan itu akan melahirkan rasa hormat-menghormati antara satu samalain.
 1. Bekerjasama (Ta’awun)
§  Apabila wujud persefahaman di antara anggota masyarakat, maka ia akan melahirkan konsep tolong-menolong dan bekerjasama dalam satu-satu aktiviti.
§  Konsep tolong-menolong di sini bukan hanya terhad kepada pertolongan berbentuk tenaga sahaja, tetapi melewati pertolongan kewangan, buah fikiran dan sebagainya.
§  Konsep bekerjasama dan tolong-menolong antara etnik bukan hanya menguntungkan satu etnik sahaja tetapi juga seluruh masyarakat. Umpamanya berkerjasama dalam mencegah jenayah, membina kekuatan ekonomi, politik dan kemajuan negara itu sendiri.
 1. Persaudaraan (Ukhwah)
§  Dalam konteks Islam, semua orang Islam adalah bersaudara. Tanpa mengira etnik, warna kulit, pertuturan dan sebagainya.
§  Apabila wujud konsep persaudaraan Islam dalam jiwa setiap muslim, maka akan lahir sifat ikhlas, belas kasihan dan sebagainya. Selanjutnya ia tidak akan menyebabkan seseorang itu melakukan perkara yang tidak baik kepada saudara seislamnya
§  Sifat persaudaraan tanpa mengira etnik dan warna kulit ini akhirnya menjadikan umat Islam satu kesatuan. Natijahnya umat Islam akan digeruni dan dihormati oleh musuh.
 1. Kasih Sayang (Mahabbah)
§  Apabila seseorang itu memahmi konsep persaudaraan Islam maka akan lahir sifat kasih mengasihi antara satu samalain.
§  Dengan kasih sayang seseorang akan menyebabkan seseorang rasa tidak tenang apabila melihat saudaranya berada dalam kesusahan. Ia merasakan bahawa ia berkewajipan untuk membantu meringankan kesusahan saudara seislamnya
§  Dalam Islam konsep kasih sayang ini tidak terhad kepada sesama Islam sahaja, tetapi melewati batasan etnik dan warna kulit.
§  Kasih sayang yang mendalam tehadap anggota masyarakat dan umat akan membawa kedamaian hidup dalam sesebuah masyarakat  dan negara.
 1. Jamin menjamin (Tadhamun)
§  Kasih sayang antara anggota masyarakat akan melahirkan sifat jamin menjamin dari sudut ekonomi, sosial, hak asasi manusia dan juga perundangan.
§  Ekonomi : Seseorang muslim akan memberi nafkah, infak, zakat, sedekah, waqf dan sebagainya untuk menjamin golongan kurang bernasib baik mendapat pembelaan dan hidup yang lebih sempurna.
§  Perundangan : Undang-undang Islam memberi jaminan bahawa setiap orang, termasuk orang bukan Islam akan dibela dan di jamin keselamatan jiwa, harta, akal dan agama masing-masing.
8.3  Aplikasi Hubungan Etnik Dalam Islam
       Kemesraan  komunikasi
       Budaya ziarah menziarah
       Hormat- menghormati
       Bersama dalam membuat keputusan
8.3 Keperluan mewujudkan hubungan etnik
§  Fitrah kemanusiaan
§  Tuntutan keagamaan
§  Memenuhi keperluan hidup
§  Elak dari bergantung dengan kuasa luar


Tiada ulasan:

Catat Ulasan