Bab 7 CTU


BAB 7
CABARAN TERHADAP HUBUNGAN ETNIK DI MALAYSIA
HASIL PEMBELAJARAN
Selepas mempelajari bab ini pelajar dapat:

7.1 PENGENALAN
 • Usia lima puluh tahun kemerdekaan banyak mengajar negara mengenai erti perpaduan, integrasi dan cabaran hubungan etnik.
 • Di sepanjang usia tersebut negara telah menempuh pelbagai pengalaman dalam mewujudkan hubungan antara etnik, ada yang manis dan tidak kurang yang pahit disebabkan kepelbagai budaya, agama, adat dan budaya
7.2  Bentuk-Bentuk Cabaran Hubungan Etnik
 1. Cabaran dari segi Politik:
  • Sistem politik di Malaysia adalah sistem politik berbentuk keetnikan / perkauman.
  • Walaupun bernaung di bawah satu payung (BN), namun terdapat parti politik yang berjuang menjaga ekonomi, pendidikan, agama, hak dan masa depan etnik mereka sahaja
  • Sistem  politik perkauman ini telah menyebabkan sentimen dan semangat perkauman semakin menebal dari masa ke semasa.
  • Kecenderungan ini sedikit sebanyak mengganggu usaha kerajaan untuk mewujudkan integrasi etnik
 2. Cabaran Sosial.
                                 i.            Pemisahan penempatan
»      Ia akibat sistem ‘pecah dan perintah’ British, faktor geografi i.e antara Sabah, Sarawakdengan semenanjung.
»      Akibatnya tidak interaksi dan komunikasi, tebalnya semangat kekitaan, etnosentrisme dsb.
                               ii.            Pengasingan sistem pendidikan
»      Akibat pemisahan sistem pendidikan yang diamalkan British yang menggunakan bahasa ibunda masing-masing.
»      Akibatnya interaksi hanya dalam satu-satu etnik sahaja. Mereka tidak memahami budaya lain selain budaya dan adat mereka sahaja.
 1. Cabaran ekonomi.
   • Perbezaan pekerjaan
   • Orang Melayu disektor pertanian, bukan Melayu disektor perniagaan dan pekerjaan berteknologi tinggi
   • Perbezaan pekerjaan telah menghalang interaksi antara etnik di bidang ekonomi.
   • Dominasi sektor ekonomi
   • Perbezaan sektor ekonomi akan membawa kepada jurang pendapatan dan jurang miskin-kaya. Ini membawa kepada ketidakstabilan politik negara.
   • Pengaruh ekonomi bebas. Pengaruh ekonomi bebas ini akan membawa satu-satu etnik tidak mementingkan interaksi dengan etnik lain. Apa yang penting ialah mendapat keuntungan hasil dari aktiviti ekonomi mereka.

 1. Cabaran dari aspek kepentingan nilai.
§  Masyarakat Malaysia mempunyai nilai agama, budaya, bahasa masing-masing
§  Setiap etnik akan mengutamakan nilai agama, budaya, bahasa dan kaum kerabat masing-masing. Ini akan membawa kepada polarisasi etnik di Malaysia
§  Pengaruh S&T yang mampu memusnahkan nilai kemanusiaan, keluarga, masyarakat dan negara

 1. Cabaran Globalisasi (Pengaruh ideologi barat)
§  Barat ekspot budaya hedonisme yang negatif ke Negara timur. Ianya akan merosakkan nilai ketimuran yang luhur dan sebagai gantinya nilai dan pemikiran moden barat.
§  Ia adalah sebahagian dari penjajahan bentuk baru iaitu penjajahan budaya dan pemikiran masyarakat di negara dunia ketiga.
§  Penjajahan bentuk ini akan menghalang pembinaan jatiditi dan tamadun bangsa Malaysia.
§  Sekiranya ia tidak dikawal maka akan menjerumuskan satu-satu etnik kepada semangat perkauman dan prasangka buruk terhadap etnik lain.
7.3  Implikasi Hubungan Etnik Di Malaysia
 1. Hubungan etnik di Malaysia mengalami pasang surut.
  • Sebelum PDII hubungan adalah baik, kemudiannya berubah menjadi longgar semasa PDII dimana terdapat etnik yg memberi sokongan kepada pendudukan Jepun di T.Melayu.
  • Hubungan tersebut kembali kukuh di era kemerdekaan kerana British meletakkan syarat semua etnik mesti bersatu sekiranya mahu merdeka. Kemudian kembali longgar ketika peristiwa 13 Mei 1969.
  • Kini secara umumnya hubungan adalah baik disebabkan pelbagai program anjuran kerajaan i.e Rukun Negara, Rukun Tetangga dsb.
 2. Pengajaran daripada peristiwa 13 Mei 1969.
  • Berlaku kerosakan harta benda.
   1. Ianya tidak menguntungkan mana-mana pihak, menang jadi arang, kalah jadi abu.
   2. Kerosakan harta benda dan korban jiwa yang banyak i.e di Selangor 196 orang mati dan 493 cedera.
  • Peristiharan perintah berkurung.
   1. Menyekat kebebasan bergerak, berinteraksi, beraktiviti dll.
   2. Persidangan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri digantung.
   3. Pilihanraya S&S digantung.
 3. Jangan mencabar perlembangaan i.e kedudukan Orang Melayu
  • etnik bukan Melayu jangan mencabar peruntukan yang telah dimaktubkan dalam perlembagaan i.e jangan mencabar Orang Melayu kerana mereka akan menentang habis-habisan.
  • Pembahgian kekayaan negara atau ekonomi negara perlu mengambil kira etnik di Malaysia kerana ketidakseimbangan ekonomilah menyebabkan tercetusnya 13 Mei 1969.
7.4  Pembinaan Masyarakat Malaysia
 • Faktor kejayaan pembinaan masyarakat Malaysia
  1. Political Will (Keazaman politik) : Para pemim pin berazam  untuk mewujudkan hubungan etnik di pringkat negara.
  2. Critical Mass : Mewujudkan badan untuk merealisasikan niat diatas i.e Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional, Institut kajian dan Latihan Integrasi Nasional dsb.
  3. Kekukuhan Ekonomi : Usaha mengukuhkan ekonomi setiap bangsa, bukannya hanya pada etnik tertentu sahaja.
  4. Hubungan etnik dan  integrasi hanya boleh terhasil jika keperluan asas untuk survival manusia dipenuhi.
  5. Perkongsian wawasan : Mempunyai wawasan bersama untuk terus maju dan berintegrasi i.e Wawasan 2020.
  6. Penggunaan S&T : IT dan ICT digunakan sepenuhnya untuk   menghubungkan etnik pelbagai di Malaysia i.e penggunaan S&T untuk menghubungkan etnik Semenanjung dengan S&S.
  7. Menerima perbezaan antara agama
7.5  Kaedah penyelesaian Hubungan Etnik
 1. Jadikan Islam sebagai rujukan
  • Menjadikan Sahifah Madinah sebagai panduan di dalam mengintegrasikan penduduk yg beragama Islam dengan bukan Islam
  • Pengintegrasian tersebut  jelas menunjukkan ianya dibuat dengan adil di mana Orang Yahudi dan bukan Islam dipertahankan oleh perlembagaan iaitu:
§  Orang Yahudi Madinah diktiraf oleh perlembagaan dan mereka perlu sama-sama mempertahankan kotaMadinah
 1. Tekankan Pembinaan Jati Diri Malaysia
§  Definisi jati diri : gambaran atau dari segi identiti bangsa, semangat kebangsaan, keperibadian, kewarganegaraan dan semangat patriotisme yang ada pada seseorang.
§  Jati diri Malaysiabermakna seseorang yang mempunyai identiti bangsa, semangat kebangsaan, keperibadian, kewarganegaraan dan semangat patriotisme Malaysia.
§  Jati diri Malaysiamampu dicapai kerana kita adalah negara merdeka dan berdaulat, dimana semua perkara yang terkandung dalam perlembagaan Malaysiaadalah untuk membawa kepada kewujudan jati diri Malaysia.
§  Elemen yang perlu diambil kira dalam pembinaan jati diri adalah:
»      Islam sebagai agama rasmi dan agama lain bebas diamalkan
»      Keturunan Melayu yang dominan, di mana Orang Melayu mendominasi politik dan pemerintahan.
»      Dominasi ekonomi oleh orang Cina.
»      Minoriti India, Kadazan dll
Acuan Jatidiri Malaysia
§  Setiap negara ada acuan pembinaan jati diri masing-masing, contohnya Amerika ‘salad bowl’, Indonesia ‘pancasila’ Singapura ‘sosio-engineering’.
§  Perkara yang perlu diteliti dalam bidang pembinaan Jati diri acuan Malaysia:
»      Kesedaran : iaitu kesedaran, kemahuan dan mempunyai ilmu bagaimana untuk bersatu.
»      Menangani perbezaan : Tahu apakah perbezaan yang boleh kita raikan / terima dan apakah pula yang tidak boleh diraikan i.e soal sekedudukan apakah boleh kita raikan, perbezaan cara pakaian apakah boleh kita raikan ?
»      Kerjasama : Kerajasama antara etnik dalam badan-badan amal, kelab dsb.
»      Sistem pelaksanaan dan pemantauan : Perlunya ada agensi pelaksanaan dan pemantauan dari pelbagai pihak umpamanya kerajaan.

2 ulasan: