Pentingnya air dari sudut islam untuk bersuci

PBUY reader...Air adalah penting untuk kegunaan manusia. Begitu juga bagi agama Islam kerana meletakkan air sebagai suatu benda yang suci. Walau bagaimanapun, Islam tidak meletakkan semua air adalah suci. Maka, Islam mengkategorikan air kepada beberapa bahagian: 

1.Air yang suci lagi menyucikan, tidak makruh digunakan seperti air mutlak. 
( Air Mutlak )  

2.Air yang suci lagi menyucikan tetapi makruh digunakan iaitu air yang terjemur di di bawah kepanasan matahari.
( Air Musyammas )  


3.Air yang suci tetapi tidak boleh menyucikan air yang digelar musta'mal iaitu air yang berubah dengan suatu yang suci.
( Air Musta'mal )  

4.Air bernajis yang dikenali sebagai air mutanajjis .
( Air Mutanajjis )

    Tiada ulasan:

    Catat Ulasan